SYMULACJE MEDYCZNE DROGĄ DO POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W PWSZ W PŁOCKU POWR.05.03.00-00-0077/17