W ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH I KSZTAŁCENIU NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH

MARIOLA GŁOWACKA, MACIEJ SŁODKI

Czytaj
Zawartość rozdziału:
I. 1. Narzędzia standaryzowane o charakterze ogólnym Mariola Głowacka, Adrianna Frydrysiak–Brzozowska
I. 1. A.Wybrane narzędzia standaryzowane a
I. 1. A. 1.Skala Postaw Wobec Seniorów (SPWS)
I. 1. A. 2. Kwestionariusz Przełomu Połowy Życia (KPPŻ)
I. 1. A. 3. Skala Doświadczeń Maltretowanych Kobiet (WEB)
I. 1. A. 4. Kwestionariusz Pomyślnego Starzenia Się (SAI)
I. 1. A. 5. Skala Powodów do Życia (RFL-48)
I. 1. A. 6. Ateńska Skala Bezsenności (AIS)
I. 1. A. 7. Kwestionariusz Oczekiwanych Efektów Używania Alkoholu (KOEUA)
I. 1. A. 8. Tablice SCORE skalibrowane dla polskiej populacji (Pol-SCORE 2015)
I. 2. Narzędzia/skale psychologiczne mające zastosowanie w świadczeniach zdrowotnych Renata Anna Godlewska
I. 2. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
I. 2. A. 1. CECS – Skala Kontroli Emocji (CECS)
I. 2. A. 2. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS)
I. 2. A. 3. Skala Pomiaru Typu D (DS14)
I. 2. A. 4. Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej (Mini-MAC)
I. 2. A. 5. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI)
I. 2. A. 6. Skala Ekspresji Gniewu (SEG)
I. 2. A. 7. Test Orientacji Życiowej (LOT-R)
I. 2. A. 8. Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS)
I. 2. A. 9. Skala Kompetencji Osobistej (KompOs)
I. 2. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
I. 2. B. 1. The Perceived Ability to Cope With Trauma Scale (PACT)
I. 2. B. 2. The Mental Health Continuum Short Form (MHC-SF)
I. 2. B. 3. Clinical Anger Scale (CAS)
I. 2. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych
I. 2. C. 1. Skala Depresji Lęku i Stresu (DASS-21)
I. 2. C. 2. Kwestionariusz lęku uogólnionego (GAD-7)
I. 3. Narzędzia standaryzowane w symulacji w naukach medycznych i naukach o zdrowiu Kazimiera Hebel, Aleksandra Stelig, Katarzyna Lewandowska, Marek Dąbrowski, Katarzyna Zalewska, Zarzycka Danuta, Jakub Zalewski, Mariola Głowacka
I. 3. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
I. 3. A. 1. Satysfakcja i pewność siebie studenta w procesie uczenia się (SSCL)
I. 3. A. 2. Kwestionariusz Oceny Technik Edukacyjnych (EPQ)
I. 3. A. 3. Skala Oceny Scenariusza Symulacyjnego (SDS)
I. 3. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
I. 3. B. 1. Oxford Non Technical Skills Scale (NOTECHS)
I. 3. B. 2. Lasater Clinical Judgement Rubric (LCJR)
I. 3. B. 3. Creighton Competency Evaluation Instrument (C-CEI)
I. 3. B. 4. Debriefing Assessment for Simulation in Healthcare (DASH)
I. 3. B. 5. Simulation Effectiveness Tool - Modified (SET-M)
I. 3. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych
I. 3. C. 1. Ottawa Crisis Recourse Management Global Rating Scale
I. 3. C. 2. Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)
I. 3. C. 3. Global Interprofessional Therapeutic Communication Scale short form (GITCS)
I. 3. C. 4. Anaesthetists Non Technical Skills (ANTS)
I. 4. Narzędzia klinimetryczne w badaniu fizykalnym Jan Kachaniuk, Hanna Kachaniuk, Mariola Głowacka
I. 4. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
I. 4. A. 1. Przesiewowa ocena sprawności funkcji poznawczych osoby badanej (AMTS)
I. 4. A. 2. Behavioral Pain Scale (BPS)
I. 4. A. 3. Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT)
I. 4. A. 4. Skale obrazkowe zawierająca obrazy twarzy odzwierciedlające odczuwanie bólu — (zmodyfikowana skala VAS)
I. 4. A. 5. Kwestionariusz uzależnienia od alkoholu (AUDIT)
I. 4. A. 6. Skala do oceny zdrowia jamy ustnej w powiązaniu z jakością życia u pacjentów z chorobami ogólnymi (GOHAI)
I. 4. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
I. 4. B. 1. Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS)
I. 4. B. 2. Milani Comparetti Motor Development Screening Test (MCMDST)
I. 4. B. 3. Cough Severity Score (CSS)
I. 4. B. 4. Simple Pediatric Nutritional Risk Screening Tool (SPENS)
I. 5. Narzędzia standaryzowane mające zastosowanie w promocji zdrowia Anna Andruszkiewicz
I. 5. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
I. 5. A. 1. Kwestionariusz Tolerancji Nikotyny
I. 5. A. 2. Inwentarz Zachowań Zdrowotnych IZZ
I. 5. A. 3. Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ 28)
I. 5. A. 4. Skala Uogólnionej Własnej skuteczności (GSES)
I. 5. A. 5. Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29)
I. 5. A. 6. Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC)
I. 5. A. 7. Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Mini-COPE)
I. 5. A. 8. Skala Satysfakcji z Życia (SWLS)
I. 5. A. 9. Skala gotowości do wypisu ze szpitala po zawale
I. 5. B. Wykaz skal powszechnie stosowanych
I. 5. B. 1. Skala adherence w chorobach przewlekłych
I. 5. B. 2. Skala Akceptacji Choroby (AIS)
I. 5. B. 3. Skala funkcjonowania w chorobie przewlekłej

Czytaj
Zawartość rozdziału:
II. 1. Alergologia i pielęgniarstwo alergologiczne Edyta Krzych–Fałta
II. 1. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
II. 1. A. 1. Kwestionariusz European Community Respiratory Health Survey
II. 1. A. 2. Kwestionariusz International Study of Asthma and Allergies in Childhood
II. 1. A. 3. Kwestionariusz St. George Respiratory Questionnaire
II. 1. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
II. 1. B. 1. Visual analogy scale
II. 1. B. 2. Total Four Symptom Score (T4SS)
II. 1. B. 3. Total nasal symptoms score
II. 1. B. 4. Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire
II. 1. B. 5. Asthma Quality of Life Questionnaire
II. 1. B. 6. Asthma Predict Tool
II. 1. B. 7. Scoring Atopic Dermatitis Index (SCORAD)
II. 1. B. 8. Eczema Area and Severity Index (EASI)
II. 1. B. 9. Average Urticaria Activity Score for 7 days – UAS7
II. 1. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych
II. 1. C. 1. Kwestionariusz oceny jakości życia SF 35
II. 1. C. 2. Dzienniczek alergii
II. 1. C. 3. Test kontroli astmy
II. 1. C. 4. Wskaźnik dla atopowego zapalenia skóry (W-AZS)
II. 2. Choroby zakaźne Agnieszka Gniadek
II. 2. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
II. 2. A. 1. Kwestionariusz do oceny jakość życia pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby (CLDQ)
II. 2. A. 2. Wskaźnik Wpływu Dolegliwości Skórnych na Jakość Życia (DLQI)
II. 2. A. 3. Kwestionariusz oceniający wpływ choroby dermatologicznej na jakość życia rodziny (FDLQI)
II. 2. A. 4. Skala Niepełnosprawności Neurologicznej Szpitala Guy (GNDS)
II. 2. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
II. 2. B. 1. Quality from Patient Perspective – Intrapartal
II. 2. B. 2. Stoma Quality of Life Index (SQLI)
II. 2. B. 3. PROQOL-HIV Patient Related Outcomes Quality of Life-HIV
II. 2. B. 4. Health Care Provider HIV/AIDS Stigma Scale (HPASS)
II. 2. B. 5. HIV Treatment Satisfaction Questionnarie (HIVTSQ)
II. 2. B. 6. World Health Organisation Quality of Life for HIV (WHOQOL-HIV BREF)
II. 2. B. 7. Multidimensional Quality of Life Questionnaire for Persons with HIV/AIDS
II. 2. B. 8. The Medical Outcomes Study HIV Health Survey (MOS-HIV)
II. 2. B. 9. Hepatitis Quality of Life Questionnaire Version (CLDQ–HCV)
II. 2. B. 10. The Infant Toddler Quality of Life Questionnaire (ITQOL)
II. 2. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych
II. 2. C. 1. Skala Baxtera
II. 2. C. 2. TIME
II. 2. C. 3. Skala oceny stopnia ryzyka infekcji rany (W.A.R.)
II. 2. C. 4. Skala punktowa oceny prawdopodobieństwa zakażenia Streptococcus pyogenes wg Centora i McIsaaca
II. 2. C. 5. Skala NERDS (skala do oceny rozwijania się infekcji w ranie)
II. 2. C. 6. Skala STONEES (skala do oceny rozwijania się infekcji w ranie)
II. 2. C. 7. Skala niewydolności narządów związanej z sepsą (SOFA)
II. 2. C. 8. Skala ASA
II. 2. C. 9. Ocena ryzyka zakażenia miejsca operowanego (ZMO)
II. 2. C. 10. Indeks PASI
II. 2. C. 11. HIV Symptom Index służy do oceny objawom towarzyszącym HIV
II. 3. Diabetologia i pielęgniarstwo diabetologiczne Ewa Kobos, Beata Hornik, Alicja Szewczyk
II. 3. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
II. 3. A. 1. Skala niedogodności spowodowanych przez cukrzycę (DDS)
II. 3. A. 2. Kwestionariusz Obszarów Problemowych w Cukrzycy (PAID-PL)
II. 3. A. 3. Wskaźniki Dobrego Samopoczucia (WHO-5)
II. 3. A. 4. Przegląd jakości życia zależnej od cukrzycy (ADDQoL)
II. 3. A. 5. Skala oceny ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 (FINDRISC)
II. 3. A. 6. Inwentarz samoopieki w cukrzycy (SCODI)
II. 3. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
II. 3. B. 1. Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI)
II. 3. B. 2. Neuropathy Symptoms Score (NSC)
II. 3. B. 3. Hypoglycemia Risk Stratification Tool
II. 3. B. 4. Self-Management Assessment Scale (SMASc)
II. 3. B. 5. Diabetic Treatment Burden Questionnaire (DTBQ)
II. 3. B. 6. Appraisal of Self Care Agency Scale-Revised (ASAS-R)
II. 3. B. 7. Diabetes Self-Management Profile (DSMP)
II. 4. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Mariusz Wysokiński, Kornelia Kędziora Kornatowska, Mariola Głowacka, Karolina Filipska–Blejder, Wiesław Fidecki
II. 4. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
II. 4. A. 1. Pielęgniarska Skala Obserwacji Pacjentów Geriatrycznych (NOSGER)
II. 4. A. 2. Skala GARS do oceny stanu funkcjonalnego osób starszych wiekiem w Polsce
II. 4. A. 3. Skala Oceny Jakości Życia (WHOQOL-AGE)
II. 4. A. 4. Geriatryczna Skala Depresji (GDS)
II. 4. A. 5. Skala Podatności na Nadużycia (VASS)
II. 4. A. 6. Skala wsparcia społecznego w populacji osób starszych wiekiem w Polsce SSL 12-I
II. 4. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
II. 4. B. 1. Ambivalent Ageism Scale (Skala pomiaru poziomu dyskryminacji ze względu na wiek) II. 4. B. 2. Lubben Social Network Scale (Skala kontaktów społecznych 353 Lubbena)
II. 4. B. 3. Kihon Checklist (Lista Kontrolna Kihon)
II. 4. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych II. 4. C. 1. Skala Oceny Podstawowych Czynności Życia Codziennego według Katza (ADL)
II. 4. C. 2. Skala Oceny Złożonych Czynności Życia Codziennego według Lawtona (IADL)
II. 4. C. 3. Skala Barthel (Index Barthel)
II. 4. C. 4. Test „wstań i idź”
II. 4. C. 5. Pomiar Niezależności Funkcjonalnej (FIM)
II. 4. C. 6. Test Tinetti (Skala Ryzyka Upadków POMA)
II. 5. Opieka długoterminowa i pielęgniarstwo w opiece długoterminowej Beata Haor, Anna Antczak-Komoterska, Mariola Rybka
II. 5. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
II. 5. A. 1. Barthel Index (BI, indeks Barthel)
II. 5. A. 2. MMSE (Mini-Mental State Examination) II. 5. A. 3. AMTS Skrócony Test Sprawności Umysłowej wg Hodkinsona (Abbreviated Mental Test Score)
II. 5. A. 4. Clock Drawing Test (CDT)
II. 5. A. 5. TINETTI Performance Oriented Mobility Assessment (POMA)
II. 5. A. 6. WHOQOL-BREF
II. 5. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
II. 5. B. 1. Psychogeriatric Assessment Scales
II. 5. B. 2. Camberwell Assessment of Need for the Elderly
II. 5. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych
II. 5. C. 1. Skala DOS (Delirium Observation Scale)
II. 5. C. 2. ADL wg Katza
II. 5. C. 3. IADL wg Lawtona
II. 5. C. 4. Test Mini-Cog
II. 6. Opieka paliatywna Magdalena Kwiatkowska, Agnieszka Dynowska
II. 6. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
II. 6. A. 1. Skala RSCL
II. 6. A. 2. Skala STAS
II. 6. A. 3. Skala ESAS
II. 6. A. 4. Skala HADS M
II. 6. A. 5. MMRC
II. 6. A. 6. DOLOPLUS
II. 6. A. 7. Skala Karnofsky’ego
II. 6. A. 8. NRS
II. 6. A. 9. Skala Likerta
II. 6. A. 10. Skala Barthel
II. 6. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
II. 6. B. 1. The Cancer Dyspnea Skale
II. 6. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych
II. 6. C. 1. Kwestionariusz Melzacka
II. 6. C. 2. Wizualna skala analogowa
II. 6. C. 3. Skala ECOG
II. 7. Urologia, nefrologia i pielęgniarstwo urologiczne i nefrologiczne Marzena A. Humańska, Agnieszka Pluta
II. 7. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
II. 7. A. 1. Ocena nasilenia nietrzymania moczu zmodyfikowany 1-godziny test podpaskowy
II. 7. A. 2. Ocena występowania i nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu kwestionariusz Gaudenza
II. 7. A. 3. Szacunkowa ocena wielkości przesączania kłębuszkowego (CKD-EPI)
II. 7. A. 4. Szacunkowa ocena wielkości przesączania kłębuszkowego (MDRD)
II. 7. A. 5. Oszacowanie przesączania kłębuszkowego (eGFR) ze wzoru Cockcrofta-Gaulta
II. 7. A. 6. Oszacowanie przesączania kłębuszkowego (eGFR) ze wzoru Schwartza
II. 7. A. 7. Ocena adekwatności hemodializy
II. 7. A. 8. Ocena adekwatności dializy otrzewnowej
II. 7. A. 9. Ocena ujścia zewnętrznego według Twardowskiego i wsp.
II. 7. A. 10. Punktowa ocena zapalenia ujścia cewnika otrzewnowego wg Schaefera i wsp
II. 8. Dermatologia i pielęgniarstwo dermatologiczne Anna Szymańska Aleksandra Sikorska-Iwańska
II. 8. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
II. 8. A. 1. Skala Ferrimana i Gallweya
II. 8. A. 2. Skala Hamilltona-Norwooda (HNS)
II. 8. A. 3. Skala Glogau
II. 8. A. 4. Dermatology Life Quality Index (DLQI)
II. 8. A. 5. Comprehensive Acne Severity Scale (CASS)
II. 8. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
II. 8. B. 1. Acne grading method by Cook using photographic standards
II. 8. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych
II. 8. C. 1. Skala Ludwiga
II. 8. C. 2. Globalny system klasyfikacji trądziku
II. 9. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Maciej Kornatowski, Damian Czarnecki
II. 9. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
II. 9. A. 1. Test przesiewowy określający prawdopodobieństwo zagrożenia zaburzeniem używania alkoholu (CAGE)
II. 9. A. 2. Polska wersja Skali Oceny Objawów Psychotycznych (PSYRATS)
II. 9. A. 3. Kwestionariusza Agresji Bussa-Perry’ego (BPAQ)
II. 9. A. 4. Szpitalna Skala Lęku i Depresji (HADS)
II. 9. A. 5. Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (MOCA)
II. 10. Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne Grażyna Bączek, Agnieszka Bień, Beata Pięta, Julia Klimanek
II. 10. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
II. 10. A. 1. Skala Apgar
II. 10. A. 2. Skala Dubowitza
II. 10. A. 3. Skala Ballarda
II. 10. A. 4. Skala Silvermana
II. 10. A. 5. Neonatal Facial Coding System (NFCS)
II. 10. A. 6. Premature Infant Pain Profile (PIPP)
II. 10. A. 7. Neonatal Infant Pain Scale (NIPS)
II. 10. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
II. 10. B. 1. Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale (N-PASS)
II. 10. B. 2. Cry, Requires oxygen, Increased vital signs, Ezpressions, Sleeplessness (CRIES)
II. 10. B. 3. Clinical Risk Index for Babies (CRIB)
II. 11. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Karolina Filipska-Blejder, Robert Ślusarz
II. 11. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
II. 11. A. 1. Wskaźnik Funkcjonalny „Repty” (WFR)
II. 11. A. 2. Skala Wydolności Funkcjonalnej (SWF/FCS)
II. 11. A. 3. Kwestionariusz Oswestry (ODI)
II. 11. A. 4. Skala Zmęczenia (MFIS)
II. 11. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
II. 11. B. 1. The Functional Independence Measure (FIM)
II. 11. B. 2. Schwab and England Activities of Daily Living Scale(ADL)
II. 11. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych
II. 11. C. 1. Skala Glasgow (GCS)
II. 11. C. 2. Zmodyfikowana skala Rankina (MRS)
II. 11. C. 3. Rozszerzona skala niewydolności ruchowej Kurtzke’go (EDSS)
II. 12. Podstawowa opieka zdrowotna Mariola Pietrzak, Beata Ostrzycka
II. 12. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
II. 12. A. 1. KARTA SCORE 2 oraz SCORE2-OP dla krajów wysokiego ryzyka
II. 12. A. 2. Kwestionariusz Przestrzegania Przyjmowania Leków i Współpracy (MMAS-8)
II. 12. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
II. 12. B. 1. Thai Family Health Routine (TFHR)
II. 12. B. 2. Family Practise Scale (FNPS)
II. 12. B. 3. The Dementia Quality of Life Scale for Older Family Carers (DQoL-OC)
II. 12. B. 4. Medication Adherence Questionnaire (MAQ)
II. 12. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych
II. 12. C. 1. Test „Wstań I Idź”
II. 12. C. 2. Skala NYHA
II. 12. C. 3. Skala CCS
II. 12. C. 4. Kwestionariuszem Bólu wg. Laitinena (LPS)
II. 13. Rehabilitacja Katarzyna Wesołowska-Górniak
II. 13. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
II. 13. A. 1. Wskaźnik słabowitości Tilburg (TFI)
II. 13. A. 2. Kwestionariusz Oswestry (ODI)
II. 13. A. 3. Kwestionariusz dotyczący niepełnosprawności kończyn górnych (DASH)
II. 13. A. 4. Wskaźnik niesprawności szyjnej (NDI)
II. 13. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
II. 13. B. 1. Work Rehabilitation Questionnaire (WORQ)
II. 13. B. 2. Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index function scale (WOMAC)
II. 13. B. 3. Morton Mobility Index (DEMMI)
II. 13. B. 4. Berg Balance Scale (BBS)
II. 13. B. 5. Modified Fatigue Impact Scale (MFIS)
II. 13. B. 6. Cardiac Rehabilitation Barriers Scale (CRBS)
II. 13. B. 7. General Rehabilitation Adherence Scale
II. 13. B. 8. Activities Scale for Kids (ASK)
II. 13. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych
II. 13. C. 1. System Klasyfikacji Funkcji Motoryki Dużej
II. 13. C. 2. Skala Ashworth’a/ Zmodyfikowana Skala Ashworth’a
II. 13. C. 3. Bostoński Kwestionariusz Zespołu Cieśni Nadgarstka (BCTQ)
II. 13. C. 4. Zmodyfikowana Skala Rankina (MRS)
II. 14. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Ewa Jolanta Węgrzynowska
II. 14. A. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
II. 14. A. 1. Peabody Developmental Gross Motor Scale (PDMS-GM)
II. 14. A. 2. Alberta Infant Motor Scale (AIMS)
II. 14. A. 3. Glasgow Coma Scale (CCS)
II. 14. A. 4. Bayley Scale of Infant Development Third Edition (Bayley III)
II. 14. A. 5. General Developmental Screening Tool Ages and Stages Questionnaires (ASQ)
II. 14. A. 6. Skala Non-communicating Children’s Pain Checklis(NCCPC)
II. 14. A. 7. Ages and Stages Questionnaires (ASQ:SE-2)
II. 14. A. 8. Brigance Screens – II
II. 14. A. 9. Denver Developmental Screening Test
II. 14. A. 10. Child Development Inventory (CDI)
II. 14. B. Wykaz skal powszechnie stosowanych
II. 14. B. 1. Skala Lansky’ego
II. 14. B. 2. Skala Apgar
II. 14. B. 3. Skala Rossa
II. 14. B. 4. Skala Silvermana

Czytaj
Zawartość rozdziału:
III. 1. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne – cz. I Marta Hreńczuk, Tomasz Piątek
III. 1. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
III. 1. A. 1. Skala oceny stopnia ryzyka infekcji rany (W.A.R)
III. 1. A. 2. Skala oceny rany (TELER)
III. 1. A. 3. Wskaźnik terapeutyczny miejscowego zakażenia ran (TILI)
III. 1. A. 4. Skala Klinicznych Wskaźników Jakości Postępowania z Bólem Pooperacyjnym wersja dla pielęgniarek (KWJPBP)
III. 1. A. 5. Skala Klinicznych Wskaźników Jakości Postępowania z Bólem Pooperacyjnym wersja dla pacjenta (SCQIPP)
III. 1. A. 6. Skala owrzodzeń w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej (WIFI)
III. 1. A. 7. Kwestionariusz strategii radzenia sobie z bólem (CSQ)
III. 1. A. 8. Skala Rockalla
III. 1. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
III. 1. B. 1. Scar Cosmesis Assessment and Rating Scale (SCAR)
III. 1. B. 2. Patient Attitudes to Scarring Scale (PASS)
III. 1. B. 3. Risk Assessment Scale for the Development of Injuries due to Surgical Positioning (ELPO)
III. 1. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych
III. 1. C. 1. Skala dla oceny ryzyka zgonu pacjentów operowanych (POSSUM)
III. 1. C. 2. Klasyfikacja postaci przewlekłej niewydolności żylnej (CEAP)
III. 1. C. 3. Skala przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych wg Fontaine’a
III. 1. C. 4. Ocena stopnia ryzyka zakrzepicy żył głębokich (WELLSA)
III. 1. C. 5. Ocena ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u chorych poddawanych zabiegom chirurgicznym (skala Capriniego)
III. 1. C. 6. Skala oceniająca głębokość i poziom uszkodzenia tkanek (MCW)
III. 1. C. 7. Badanie Zmian Skórnych Wokół Stomii (SACS) III. 1. C. 8. Skala stosowana w rozpoznawaniu ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki (RANSONA) 601
III. 1. C. 9. Podstawowa ocena zaawansowania i ciężkości zakażenia w zespole stopy cukrzycowej (PEDIS)
III. 2. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne – cz. II Łukasz Murlikiewicz, Sylwia Benirowska
III. 2. A. Wykaz skal powszechnie stosowanych
III. 2. A. 1. Trauma Index
III. 2. A. 2. Skala Glasgow-Blatchford
III. 2. A. 3. Skale ryzyka krwawienia podczas leczenia przeciwkrzepliwego (HAS BLED)
III. 2. A. 4. Skala Balthazara (CTSI)
III. 2. A. 5. Skale oceny lęku przedoperacyjnego
III. 2. A. 6. Skala Boston Ocena przygotowania jelita do kolonoskopii (BBPS)
III. 2. A. 7. Klasyfikacja Forresta do oceny ryzyka nawrotu krwawienia z gopp III. 2. A. 8. Klasyfikacja Los Angeles oceny nasilenia nadżerkowego zapalenia przełyku
III. 2. A. 9. Skala Padewska Oceny Ryzyka (ŻChZZ) III. 2. A. 10. Skala oceny nasilenia objawów nietrzymania stolca: Skala Jorge-Wexnera (Skala Cleveland)
III. 2. A. 11. Skala oceny nasilenia objawów nietrzymania stolca: Skala Rockwooda – Fecal Incontinence Severity Index (FISI)
III. 2. A. 12. Ocena stanu obrażeń u pacjenta w okresie pourazowym (RTS)
III. 3. Ortopedia i pielęgniarstwo ortopedyczne Monika Tomasiewicz, Wojciech Kaszewski
III. 3. A. Wybrane narzędzia standaryzowane III. 3. A. 1. Formularz Międzynarodowego Komitetu Dokumentacji Kolana (IKDC)
III. 3. A. 2. Punktowa ocena stawu kolanowego skala Lysholm &Gillquist
III. 3. A. 3. Skala KOOS
III. 3. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
III. 3. B. 1. The Tapper and Hoover grading system
III. 3. B. 2. Harris Hip Score (HHS)
III. 3. B. 3. Musculoskeletal Functional Assessment Questionnaire (MFA)
III. 3. B. 4. The Activities of Daily Living Scale of the Knee Outcome Survey (ADLS)
III. 3. B. 5. Lequesne Index of Severity – Knee (Lequesne ISK)
III. 3. B. 6. Dreiser’s functional index
III. 3. B. 7. Hip distability and osteoarthritis outcome score (HOOS)
III. 3. B. 8. Oxford Knee Score
III. 3. B. 9. Modified Cincinnatti Rating System
III. 3. B. 10. Intermittent and constant osteoarthritis pain – hip or knee version (ICOAP)
III. 3. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych
III. 3. C. 1. Indeks WOMAC
III. 3. C. 2. Skala SF-36
III. 3. C. 3. Indeks bólowo-czynnościowy Lequesne’a
III. 3. C. 4. Skala Laitinena
III. 4. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne Agnieszka Bień, Beata Pięta, Grażyna Bączek, Julia Klimanek
III. 4. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
III. 4. A. 1. The Iowa Infant Feeding Attitudes Scale (IIFAS)
III. 4. A. 2. Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) III. 4. A. 3. The European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Quality of Life Questionnaire for Breast Cancer (EORTC QLQ BR23)
III. 4. A. 4. The European Organisation for Research and Treatment of Cancer, The cervical cancer-specific Quality of Life (EORTC QLQ CX24)
III. 4. A. 5. The Fertility Quality of Life (FertiQoL)
III. 4. A. 6. Female Sexual Function Index Questionnaire (FSFI)
III. 4. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
III. 4. B. 1. The Menopause-Specific Quality of Life Questionnaire (MENQOL)
III. 4. B. 2. Menopause Rating Scale (MRS)
III. 4. B. 3. Polycystic Ovary Syndrome Questionnaire– Self-Administered (PCOSQ)
III. 4. B. 4. Kwestionariusz 30-item Endometriosis Health Profile (EHP-30)
III. 4. B. 5. The Birth Satisfaction Scale (BBS)
III. 4. B. 6. The Birth Satisfaction Scale-Revised (BSS-R)
III. 4. B. 7. Pregnancy Health Behaviors Scale (PHBS)
III. 5. Laryngologia i pielęgniarstwo laryngologiczne Renata Cichocka, Sylwia Sieczka
III. 5. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
III. 5. A. 1. Skala GRBAS
III. 5. A. 2. Skala Lund Mackay
III. 5. A. 3. Skala House’a Brackmana
III. 5. A. 4. Skala Centora

Czytaj
Zawartość rozdziału:
IV. 1. Dietetyka Katarzyna Rzadkowolska
IV. 1. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
IV. 1. A. 1. Uniwersalna przesiewowa metoda oceny niedożywienia (MUST)
IV. 1. A. 2. Malnutrition Screening Tool (MST)
IV. 1. A. 3. Przesiewowa ocena ryzyka związanego z niedożywieniem (NRS 2002)
IV. 1. A. 4. Nutrition Risk in the Critically Ill Score (NUTRIC)
IV. 1. A. 5. Short Nutritional Assessment Questionaire (SNAQ)
IV. 1. A. 6. Nutritional Risk Index (NRI)
IV. 1. A. 7. Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia (SGA)
IV. 1. A. 8. Miniskala oceny stanu odżywienia (MNA)
IV. 1. A. 9. Prognostic Inflammatory and Nutritional Index (PINI)
IV. 1. A. 10. Prognostyczny Index Odżywienia (PNI)
IV. 1. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
IV. 1. B. 1. Instant nutritional assessment (INA)
IV. 1. B. 2. Nutritional screening initiative checklist (DETERMINE)
IV. 1. B. 3. Risk Evaluation for Eating and Nutrition (SCREEN)
IV. 1. B. 4. Malnutrition inflammatory score (MIS)
IV. 1. B. 5. South Manchester University Hospitals nutritional Assessment Score
IV. 1. B. 6. Controlling nutritional status (CONUT)
IV. 1. B. 7. British nutrition screening tool (NST)
IV. 1. B. 8. Geriatric Nutritional Risk Index (GNRI)
IV. 1. B. 9. Canadian Nutrition Screening Tool (CNST)
IV. 1. B. 10. Royal Marsden Nutrition Screening Tool (RMNST)
IV. 1. B. 11. Eating Validation Scheme (EVS)
IV. 1. B. 12. Malnutrition Inflammation Risk Tool (MIRT)
IV. 1. B. 13. Saskatchewan Inflammatory Bowel Disease Nutrition Risk Tool
IV. 1. B. 14. Nutritional Screening inflammatory bowel diseases (NS-IBD)
IV. 1. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych
IV. 1. C. 1. Przesiewowa ocena ryzyka związanego z niedożywieniem (NRS 2002)
IV. 1. C. 2. Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia (SGA)
IV. 2. Zarządzanie w pielęgniarstwie – część I Beata Wieczorek-Wójcik, Aleksandra Gaworska-Krzemińska
IV. 2. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
IV. 2. A. 1. Skala pomiaru obciążenia pracą na poziomie OIOM (NEMS)
IV. 2. A. 2. Skala czynności pielęgniarskich (NAS)
IV. 2. A. 3. Kwestionariusz niedostarczonej opieki (PIRNCA)
IV. 2. A. 4. Skala zadowolenia z pielęgnacji (NEWCASTLE – NSNS)
IV. 2. A. 5. Kwestionariusz postaw bezpieczeństwa – polska adaptacja (SAQ-SF-PL)
IV. 2. A. 6. Kwestionariusz do oceny pominiętej opieki (BERNCA)
IV. 2. A. 7. Kwestionariusz do pomiaru mobbingu w miejscu pracy (NAQ-R)
IV. 2. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
IV. 2. B. 1. Nurses Occupational Stressor Scale (NOSS)
IV. 2. B. 2. Survey The Missed Nursing Care Survey (MISSCARE)
IV. 2. B. 3. CLeeNA
IV. 2. B. 4. Global Trigger Tool (IHI)
IV. 2. B. 5. NPC Scale Short Form
IV. 2. B. 6. The Connor-Davidson Resilience (CD-RISC)
IV. 2. B. 7. Intensive Care Unit Nurse-Physician Questionnaire (ICU-NPQ)
IV. 2. B. 8. Critical Care Nursing Competence Questionnaire for Patient Safety (C3Q-Safety)
IV. 2. B. 9. Healthy Work Environment Assessment Tool (AACN HWEAT)
IV. 2. B. 10. Workload Assessment of Nurses on Emergency (WANE)
IV. 2. B. 11. Safer Nursing Care Tool (SNCT)
IV. 2. B. 12. Nurse Operation Workload (NOW)
IV. 2. B. 13. The Revised Nursing Work Index (NWI-EO)
IV. 2. B. 14. Professional Assessment of Optimal Nursing Care Intensity Level (PAONCIL)
IV. 2. B. 15. Surgical Patient Safety System (SURPASS) checklist
IV. 2. C. Wykaz skal powszechnie stosowanych
IV. 2. C. 1. BOHIPSZPO
IV. 2. C. 2. Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES)
IV. 2. C. 3. Skala Oceny Bezpieczeństwa Farmakoterapii (NURIPH)
IV. 2. C. 4. Skala samooceny efektywności kierowania Fe i atmosfery grupowej Ag
IV. 2. C. 5. Kwestionariusz Psychospołeczne Warunki Pracy (PWP)
IV. 3. Zarządzanie w pielęgniarstwie – część II Grażyna Dykowska
IV. 3. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
IV. 3. A. 1. Ankieta Szpitalna Bezpieczeństwa Pacjenta (ASBP)
IV. 4. Narzędzia oceny aktywności i wydolności fizycznej Elżbieta Biernat, Rafał Rowiński, Mariusz Kozakiewicz, Karolina Rowińska
IV. 4. A. Wybrane narzędzia standaryzowane IV. 4. A. 1. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej – Wersja krótka (IPAQ SF)
IV. 4. A. 2. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej – Wersja długa (IPAQ-LF)
IV. 4. A. 3. Duke Activity Status Index (DASI)
IV. 4. A. 4. Seven Day Physical Activity Recall (PAR)
IV. 4. A. 5. Kwestionariusz oceny wydolności fizycznej (VSAQ)
IV. 5. Wielokulturowość w naukach o zdrowiu i naukach medycznych Zofia Sienkiewicz, Mariola Głowacka
IV. 5. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
IV. 5. A. 1. Cross-Cultural Competence Inventory (CCCI)
IV. 5. A. 2. Nurse Cultural Competence Scale (NCCS)
IV. 5. B. Przykłady skal stosowanych w innych państwach a niewalidowanych do warunków polskich
IV. 5. B. 1. Your Religiousness (P-NCCS)
IV. 5. B. 2. Inwentarz Oceny Kompetencji Kulturowych wśród Pracowników Służby Zdrowia (IAPCC-R)
IV. 6. Narzędzia stosowane w dydaktyce medycznej Zofia Sienkiewicz, Grażyna Bączek, Irena Wrońska
IV. 6. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
IV. 6. A. 1. Inwentarz klinicznego środowiska uczenia się (CLEI)
IV. 6. A. 2. Krótka skala oceny wsparcia społecznego młodzieży
IV. 7. Seksuologia Kinga Piórkowska, Katarzyna Witkowska
IV. 7. A. Wybrane narzędzia standaryzowane
IV. 7. A. 1. Kwestionariusz satysfakcji seksualnej (KSS)
IV. 7. A. 2. Skala służąca do badania motywacji seksualnych (AMORE) IV. 7. A. 3. Poczucie satysfakcji z życia seksualnego Nomejko, Dolińskiej-Zygmunt
IV. 7. A. 4. Skala satysfakcji seksualnej kobiet (SSS-W-R15)
IV. 7. A. 5. Ocena funkcjonowania seksualnego kobiet (FSFI)
IV. 8. Wykaz innych wybranych skal i kwestionariuszy standaryzowanych dostępnych w literaturze
Skale i kwestionariusze standaryzowane z zastosowaniem w realizacji świadczeń zdrowotnych, w programach studiów i procesie nauczania na kierunkach medycznych oraz w badaniach naukowych w dziedzinie nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Podręcznik bezpłatny przygotowany w ramach Projektu nr rej. SONP/SP/515048/2021, pt.: Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych i kształcenia na kierunkach medycznych
Recenzent: prof. dr hab. n. zdr. Beata Maria Karakiewicz, prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
Projekt okładki: Andżelika Kłopotowska

plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock
tel. 24 366 54 00 wew. 210
e-mail: wydawnictwo@mazowiecka.edu.pl
www.mazowiecka.edu.pl
© Copyright by
Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku, Płock 2023

ISBN 978-83-66277-54-0
Skład i druk

Grabówka, ul. Szosa Baranowicka 77
15-523 Białystok; tel. 85 653-78-04
e-mail: biuro@partnerpoligrafia.pl